سرور ابری هتزنر

سرور مجازی ابری هتزنر- CX11

پرازنده 1 هسته ( INTEL )
حافظه رم 2 گیگابایت اختصاصی
هارد 20 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CAX11 (سری اقتصادی)

پرازنده 2 هسته ( Ampere )
حافظه رم 4 گیگابایت اختصاصی
هارد40 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CPX11

پرازنده 2 هسته ( AMD )
حافظه رم 2 گیگابایت اختصاصی
هارد40 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CX21

پرازنده 2 هسته ( INTEL )
حافظه رم 4 گیگابایت اختصاصی
هارد 40 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CAX21 (سری اقتصادی)

پرازنده 4 هسته ( Ampere )
حافظه رم 8 گیگابایت اختصاصی
هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CPX21

پرازنده 3 هسته ( AMD )
حافظه رم 4 گیگابایت اختصاصی
هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CX31

پرازنده 2 هسته ( INTEL )
حافظه رم 8 گیگابایت اختصاصی
هارد 80 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد

سرور مجازی ابری هتزنر - CPX31

پرازنده 4 هسته ( AMD )
حافظه رم 8 گیگابایت اختصاصی
هارد 160 گیگابایت NVMe
ترافیک ورودی نامحدود
ترافیک خروجی 20 ترابایت
آپتایم تضمین شده 99.99%
دیداس پروتکشن تا 20 گیگابیت
لوکیشن آلمان ، فنلاند ، آمریکا
دارای پنل مدیریت سرویس
تعویض ای پی رایگان 1 عدد